Διγενή Ακρίτα 76, Πετρούπολη,
132 31 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 5014799
Fax: 210 5014799