Πληροφορίες

  • Ιδιότητα: Τεχνικός Σύμβουλος – Solutions Manager
  • Εταιρεία: FASMA Constructions
  • Τηλέφωνο: 6932303858
  • Email: info@fasmakat.gr

Ο Τζανής δραστηριοποιείται στο χώρο των δομικών κατασκευών από το 1979. Με έντονες επιρροές από τη ζωή του στο εξωτερικό, παρακολουθεί τις εξελίξεις των σύγχρονων μεθόδων και υλικών κατασκευής.

Έως σήμερα έχει διεκπεραιώσει εκατοντάδες έργα όχι μόνο για λογαριασμό της εταιρείας μας FASMA Constructions αλλά και για λογαριασμό ιδιοκτητών ακινήτων που του εμπιστεύτηκαν την ανέγερση ή αναβάθμιση των ακινήτων τους. Αυτό είναι ένα μέρος μόνο της πολυετούς του εμπειρίας καθώς διαθέτει το τεχνικό υπόβαθρο για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει κατά την εφαρμογή της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου.

Στην FASMA Constructions είναι ο επικεφαλής επί των διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πελατών και των πωλήσεων.